سرخط ویژه

  • بهینه سازی محفظه ی احتراق

 

انجام مسائل سیالاتی و حرارتی در محیط Ansys WorkBench به کمک نرم افزار CFX در حوزه های مختلف:

  • احتراق
  • جریان دو فازی
  • آیرودینامیک
  • تهویه مطبوع (HVAC)
  • ماشین های دوار
  • برهمکنش مسائل سیالاتی و جامداتی (FSI)
  • پدیده های مختلف انتقال حرارت

نمونه ای از پروژه های انجام شده توسط انسیس سی اف ایکس

احتراق

  • شبیه سازی و بهینه سازی محفظه ی احتراق
  • بررسی انتقال حرارت محفظه احتراق به هنگام حرکت پریودیک سوپاپ و بررسی پارامترهای موثر

جریان دو فازی

 

آیرودینامیک

ماشین های دوار

پدیده های مختلف انتقال حرارت

تهویه مطبوع (HVAC)

برهمکنش مسائل سیالاتی و جامداتی (FSI)

 

bigtheme